Latapie, Louis (1891-1972), Francia

Francia, 1891-1972